October 3rd, 2003 | | No Comments »

Tomei 2 copos de café, dos grandes, americanos. Uns 500-600ml, ao todo. Tô quicando!Leave a Reply